News

ปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 18 รับน้อง-ส่งพี่

 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21  มกราคม 2561
ณ  โรงแรม เมธาวลัย  ชะอำ  จ.เพชรบุรี
รวมรูปภาพกิจกรรม